Bejelentővédelmi ügyvéd – visszaélés bejelentési rendszer kialakítása

A foglalkoztatói visszaélés-bejelentési rendszer szabályai

Az Országgyűlés által 2023. május 23. napján elfogadott, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény új alapokra helyezte a foglalkoztatói visszaélés-bejelentési rendszerre irányadó szabályokat. Az új jogszabály kötelezővé teszi a visszaélés-bejelentési (más néven „whistleblowing”) rendszer működtetését azon foglalkoztatók számára, akik:

  • legalább 50 főt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatnak, továbbá
  • a foglalkoztatottak létszámától függetlenül is a foglalkoztatók egyes speciális kategóriáira, ideértve különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdése hatálya alá tartozó foglalkoztatókat (pl. ügyvédi irodák, könyvelők, könyvvizsgálók, ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők).

A visszaélés-bejelentési rendszer bevezetésének határideje

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kötelezett vállalkozások fő szabály szerint 2023. július 24. napjától kötelesek eleget tenni az új előírásoknak, ugyanakkor a legalább 50 és legfeljebb 249 főt foglalkoztató kötelezettek számára a jogalkotó méltányosabb határidőt rögzít és 2023. december 17-ei hatállyal teszi kötelezővé a visszaélés-bejelentési rendszer működtetését.

A bejelentésre jogosultak köre

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Bejelentést azonban nem kizárólag a foglalkoztató által foglalkoztatott személyek tehetnek. Bejelentés megtételére jogosult – többek között – a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, a foglalkoztató ügyvezetője, gyakornoka, a foglalkoztató beszállítójának, illetve alvállalkozójának irányítása alatt álló személy, vagy az olyan személy is, akinek az esetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Ki láthatja el a bejelentésvédelmi feladatokat?

A visszaélés-bejelentési rendszer kialakítása során a vállalkozások két lehetőség közül választhatnak:

  • a belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti, illetve
  • a rendszer működtetésével bejelentővédelmi ügyvéd vagy más szervezet is megbízható.

A foglalkoztató szervezetén belül lehetséges akár kettős feladatkör meghatározása is, de ügyelni szükséges a kijelölt személy, illetve szervezeti egység függetlenségére, az összeférhetetlenség elkerülésére. Elláthatja például a bejelentővédelmi feladatokat nagyobb cégek esetén a compliance (megfelelőségi) vezető, de kisebb szervezeteknél nehézséget jelenthet a független, alkalmas személy kijelölése.

Amennyiben a foglalkoztató szervezetén belül nem áll rendelkezésre megfelelő személy, vagy a foglalkoztató nem kívánja az erőforrásait ilyen célra lekötni, úgy a bejelentővédelmi feladatok ellátásával bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható. A bejelentővédelmi ügyvédre szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak: nem láthatja el a bejelentővédelmi feladatokat olyan ügyvéd, aki a megbízóval egyéb megbízási jogviszonyban áll, vagy állt a megelőző 5 évben (az összeférhetetlenségi szabályok más külső szervezet megbízása esetén is megfelelően irányadók.)

Győri ügyvédi irodám jogi tanácsadással, bejelentővédelmi ügyvédi szolgáltatással, továbbá a visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának teljes körű jogi támogatásával összefüggésben is készséggel áll rendelkezésére, ideértve különösen a szükséges szabályzatok, tájékoztatók és adatvédelmi dokumentumok elkészítését.

Győri ügyvédi irodám jogi tanácsadással, bejelentővédelmi ügyvédi szolgáltatással, továbbá a visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának teljes körű jogi támogatásával összefüggésben is készséggel áll rendelkezésére, ideértve különösen a szükséges szabályzatok, tájékoztatók és adatvédelmi dokumentumok elkészítését.

Call Now ButtonTelefonos érdeklődés