Ingatlanjogi és adásvételi szerződésekkel kapcsolatos szolgáltatásaim

Az ingatlantulajdon értéket, létbiztonságot, befektetést testesít meg, sok esetben egy élet munkájának gyümölcse. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy az ingatlan tulajdonjogának átruházása – legyen szó akár adásvételről, ajándékozásról vagy cseréről – jogi szempontból gördülékenyen, a körülmények, valamint a kockázatok mérlegelésével történjen, és a felek által kívánt jogi eredmény ténylegesen megvalósuljon. Elengedhetetlen, hogy a felek már a folyamat elején tisztában legyenek az átruházáshoz és a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges lépésekkel, az érintett ingatlan pontos jogi helyzetével, továbbá a várható illeték- és adókötelezettségekkel.

ingatlanjogász győr
ingatlanjogi ügyvéd győr

Az ingatlanjogi megbízások során számomra prioritás a felek teljes körű tájékoztatása, az okiratok minden részletre kiterjedő, precíz szerkesztése, a kockázatok minimalizálása és a „félmegoldások” elkerülése. Célom, hogy a felek a szerződéskötés folytán ne kerüljenek akaratlanul hátrányos, később nehezen orvosolható jogi helyzetbe.

Amennyiben hozzám fordul, az első (akár telefonos) konzultáció során részletesen átbeszéljük az ügy körülményeit, majd a szerződéskötés és a földhivatali eljárás során mindvégig segítségére leszek a képviselettel és a menet közben felmerülő kérdésekkel összefüggésben.

Az együttműködés menete:

1. Az első konzultáció során egyeztetünk az ingatlanátruházást érintő legfontosabb kérdésekről:

– az ingatlan jellegéről (pl.: társasházi lakás, ház, osztatlan közös tulajdon részét képező teremgarázs-hely, esetleg a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó ingatlanról), jogi helyzetéről;

– amennyiben történt már bármilyen jognyilatkozattétel (pl. előszerződés/ vételi ajánlat elfogadása), annak tartalmáról;

– a szerződő felek számáról, jellegéről;

– az esetleges „dologösszességként” történő átruházásról;

– a fizetés ütemezéséről, módjáról, az esetlegesen igénybe vett banki hitelről;

– a birtokba adás menetéről;

– az ügyben érintett ingóságok jogi sorsáról;

– illeték-és adókérdésekről;

– az ügy sürgősségéről (az ügy körülményeitől függően, felár ellenében lehetőséget biztosítok a 48 órán belül, illetve hétvégén történő ellenjegyzésre is).

– A részletes információk birtokában tájékoztatom Önöket az ügyvédi munkadíjról. *Létrejött megbízás esetén az első konzultáció ingyenes.

2. Amennyiben megbíznak az ügy ellátásával, rögzítem a felek adatait és előkészítem a szükséges dokumentumokat, ideértve többek között:

– az ügyvédi megbízási szerződést és tényvázlatot (a megbízási szerződés részét képező ügyvédi tényvázlatban írásban is részletesen tájékoztatom Önöket az irányadó jogszabályokról, az eljárás menetéről, az adó- és illetékkérdésekről és az esetleges kockázatokról.)

– az ajándékozási / adásvételi / csereszerződést

– szükség szerint külön dokumentumon a tulajdonjog bejegyzési engedélyt és a letéti szerződést,

– szükség szerint a hitelt folyósító bank részére a letéti igazolást,

– az ingatlan-nyilvántartási kérelmet,

– a NAV adatlapokat,

– termőföld esetén például a kifüggesztésre irányuló kérelmet és a biztonsági okmányra (zöld papírra) szerkesztett példányt,

– a szükséges további dokumentumokat.

3. A megbízási szerződés megkötését és a tulajdonjog átruházására irányuló szerződés ellenjegyzését megelőzően elvégzem a felek azonosítását és az okmányok ellenőrzését a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszerben. Az azonosítást és okmányellenőrzést követően kerülhet sor a szerződéskötésre, az ügyvédi ellenjegyzésre és a további dokumentumok aláírására.

4. A szerződéskötést követően teljes körűen képviselem Önöket a hatósági/földhivatali ügyintézés során, ideértve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó ingatlanok esetén a kifüggesztéssel és szerződésjóváhagyással összefüggő ügyintézést is.

Telefonos érdeklődés